ChatGPT Israel – צ'אט GPT בעברית
ChatGPT

כללי

 • אתר "www.chat-gpt-israel.com" (להלן "האתר") הוא פורטל תוכן המשמש כאתר לשיתוף מידע בנושאים מגוונים, הנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
 • האתר מציע שימוש בצ'אט AI בעברית, המאפשר לשלוח שאלה ולקבל תשובה באמצעות בינה מלאכותית.
 • מובהר ומוצהר כי הצ'אט באתר מבוסס על חיבור API של חברת OpanAI ומודל השפה ChatGPT.
 • מובהר בזה כי האתר אינו שייך ו/או קשור באופן כזה או אחר לחברת OpenAI או לשירות הרשמי של מודל השפה ChatGPT.
 • האתר מציע קורסים וסדנאות בתשלום באמצעות שיתופי פעולה עם ספקים צד ג'.
 • האתר בבעלות פרטית ואינו משויך לשירותים או עסקים המוצגים או מפורסמים בו.
 • על ידי השימוש באתר, המשתמש מצהיר שהוא מעל גיל 18 או שהוא קיבל את הסכמתו של הורה או אפוטרופוס לשימוש באתר. הנהלת האתר אינה אחראית לשימוש באתר על ידי מי שטרם מלאו לו 18 שנים. הנהלת האתר רשאית להגביל את הגישה לאתר למי שטרם מלאו לו 18 שנים, אם היא סבורה ששימוש כזה עלול לגרום לנזק או פגיעה.
 • הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון/תנאי שימוש").
 • אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין מפעילת האתר.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

קניין רוחני

 • האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "www.chat-gpt-israel.com" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהנהלת האתר.
 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 • זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.chat-gpt-israel.com) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של מפעילת האתר.
 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 • הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

תוכן האתר

 • אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
 • קישורים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
 • התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "www.chat-gpt-israel.com" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
 • התכנים המוצגים באתר התקבלו ממאגרי מידע הזמינים לציבור, ומאתרי העסקים המוצגים בו. הנהלת האתר לא תישא באחריות לגבי טיב המידע ואינה מתחייבת לבצע עדכונים שוטפים. האחריות לבדיקת טיב המידע המוצג באתר מוטלת על משתמשי האתר. לכן, מומלץ לבדוק את המידע ישירות מול בתי העסק.

ניהול משתמשים

 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלו, כתובת ה-MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
 • הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי הנהלת האתר.
 • מובהר כי הנהלת האתר רשאית לבצע דיוור אלקטרוני למשתמשים הרשומים למערכת וביצעו רכישה באתר.
 • המשתמש אחראי לשמירת פרטיו האישיים בסודיות. המשתמש לא יגלה את פרטיו האישיים לצד שלישי כלשהו, ללא אישור מראש של הנהלת האתר.
 • המשתמש ימנע מכל שימוש לרעה בפרטי המשתמש של אחרים.
 • המשתמש יפעל בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת להגן על פרטי המשתמש שלו, לרבות שימוש באמצעי אבטחה מתאימים, כגון שימוש בסיסמה חזקה.
 • הנהלת האתר עושה ככל יכולתה על מנת להגן על פרטי המשתמש, אך היא אינה יכולה להבטיח את ביטחונם המוחלט.

רכישת חבילות שימוש בצ'אט AI

*עדכון: 17.3.24

הבהרה: שירות חבילות צ'אט AI בתשלום הופסק והוסר מהאתר, לא ניתן לבצע רכישה של חבילת שאלות נוספות.

לקוחות קיימים יכולים להמשיך לעשות שימוש בחבילה הקיימת, בהתאם ליתרת השאלות של המשתמש באתר.

 • האתר מציע שימוש חינמי בצ'אט AI, המוגבל במספר הודעות. מפעילת האתר רשאית להגדיר, לשנות ואף לבטל את מספר השימושים החינמיים בצ'אט AI.
 • האתר מציע מגוון חבילות שימוש בצ'אט AI בתשלום מאובטח, כאשר חבילות אלו מאפשרות למשתמשים לשלוח ולקבל הודעות בצ'אט AI בהתאם לגודל החבילה שנרכשה.
 • מפעילת האתר רשאית להגדיר, לשנות ואף לבטל את סוג וגודל החבילות בתשלום מעת לעת.
 • לאחר ניצול מלוא החבילה, ניתן לבצע רכישה חדשה באתר תחת אותו משתמש.
 • על מנת לרכוש חבילה, על המשתמש להיכנס לאתר ולבחור את החבילה הרצויה. לאחר בחירת החבילה, על המשתמש להזין את פרטיו האישיים, כולל כתובת דואר אלקטרוני וכרטיס אשראי במעמד התשלום.
 • התשלום עבור חבילות השימוש יבוצע באמצעות כרטיס אשראי. לאחר השלמת התשלום, החבילה תיכנס לתוקף ותוצג למשתמש באתר תחת אזור משתמשים בתשלום.
 • על המשתמש חלה החובה לספק מידע נכון ועדכני. מפעילת האתר רשאית לאמת את הפרטים שהוזנו במעמד התשלום.
 • פרטי התחברות לטובת שימוש בחבילה יישלחו למשתמשים באמצעות דוא"ל שהגדירו במעמד התשלום.
 • תוקף החבילה שנרכשה הינו לשנה אחת בלבד. בסיום תוקף החבילה, המשתמש יפסיק להיות מסוגל לשלוח ולקבל הודעות בצ'אט AI.
 • רכישת חבילות באתר תהיה כפופה לתנאים והגבלות מצד חברות האשראי, תחת ההסדר מול חברת הסליקה.
 • תמיכה עבור משתמשים בתשלום תיעשה תוך זמן סביר בשעות הפעילות, א'-ה', 09:00-16:00.
 • פנייה לתמיכה תיעשה באמצעות טופס ייעודי המוצג באתר עבור המשתמשים (מנויים ושאינם). מענה מצד התמיכה נעשה באמצעות הודעות דוא"ל בלבד.

תשלום מאובטח

 • הנהלת האתר עושה שימוש בפתרונות סליקה מאובטחת של חברה צד ג', כאשר אמצעי התשלום הינו אשראי, באמצעות הכרטיסים: אמריקן אקספרס, ויזה ומאסטרקארד בלבד.
 • הנהלת האתר עושה שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים על מנת להגן על פרטי האשראי של המשתמשים. כל התשלומים באתר מבוצעים באמצעות חברת סליקה מאובטחת.
 • הנהלת האתר אינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים על גבי שרתיה. פרטי האשראי מועברים ישירות לחברת הסליקה, ומוצפנים באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.
 • מובהר ומוסכם כי מפעילת האתר אינה אחראית על פעילות עוינת מצד גורם שלישי בכל הנוגע לגניבת פרטי אשראי, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר.

מדיניות ביטולים והחזר כספי

 • בקשה להחזר כספי תתאפשר בתוך 14 ימים, החל מיום רכישת חבילת שימוש בצ'אט AI. לאחר מכן, לא ניתן לבקש החזר כספי.
 • החזר כספי יבוצע בניקוי דמי ביטול בגובה 7% משווי החבילה או בסך 100 ₪ (הנמוך מבניהם) עבור יתרת החבילה בלבד.
 • החזר כספי יבוצע עבור אותו אמצעי תשלום איתו בוצעה הרכישה באתר, ורק לאחר אישור הנהלת האתר אשר ישלח למשתמש בדוא"ל.
 • בקשה לקבלת החזר כספי, שינוי או ביטול עסקה תתבצע על ידי שליחת אימייל ישיר או פנייה באמצעות טופס יצירת קשר באתר בלבד.
 • התקנון כתוב בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

מדיניות שימוש סביר

 • משתמשים שלא רכשו חבילת שימוש בצ'אט AI, יהיו מוגבלים בכמות ההודעות.
 • משתמשים שרכשו חבילת שימוש בצ'אט AI, יוכלו להשתמש בכמות ההודעות בהתאם לחבילה.
 • מובהר ומוסכם כי ההודעות החוזרות בצ'אט AI באתר יהיו עד כ-1,000 תווים בלבד.

הרשאה לביצוע דיוור

 • בעת שימושך באתר, אתה מסכים לקבל מאיתנו דיוורים באמצעות דוא"ל. הדיוורים יכולים להכיל מידע על האתר, על מוצרים ושירותים שלנו, או על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.
 • אתה יכול לבטל את הרשמתך לדיוור בכל עת על ידי לחיצה על קישור "הסרה" בתחתית כל הודעת דואר אלקטרוני או על ידי יצירת קשר באמצעות האתר.
 • כדי לשלוח לך דיוור אנו עשויים לאסוף מידע אישי עליך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך ופרטים על השימוש שלך באתר.
 • אנו נשתמש במידע האישי שלך רק למטרות המפורטות בסעיף זה. אנו לא נמכור או נשלח את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים ללא הסכמתך.
 • אתה רשאי לבקש למחוק את המידע האישי שלך בכל עת. כדי לעשות זאת, אנא צור קשר באמצעות האתר.
 • מובהר כי כל עוד המשתמש לא ביצע הסרה בעצמו, מפעילת האתר רשאית לבצע דיוור.
 • אנו עשויים לשנות את סעיף זה מעת לעת. במקרה של שינוי, נעדכן את נוסח הסעיף באתר.

מניעת גישה לאתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לספק שירותים או למנוע גישה לאתר לכל משתמש המבצע או מנסה לבצע פעילות כלשהי מהפעילויות המפורטות להלן:

 • הפרה של תנאי השימוש באתר.
 • הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות של אחרים.
 • שימוש באתר לצורך מטרות לא חוקיות או בלתי חוקיות.
 • שימוש באתר לצורך הפצת תכנים פוגעניים, מעליבים, גזעניים או מפלים.
 • שימוש באתר לצורך הטרדה או פגיעה באחרים.
 • שימוש באתר לצורך הפרעה לפעילות האתר או של משתמשים אחרים באתר.
 • שימוש באתר לצורך פרסום או קידום של שירותים או מוצרים שאינם מוצעים או מאושרים על ידי הנהלת האתר.

הנהלת האתר רשאית לנקוט בכל פעולה סבירה על מנת למנוע או לעצור פעילות אסורה באתר, לרבות חסימה של משתמשים, מחיקה של תכנים או הגבלת הגישה לאתר.

גילוי נאות

 • אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי עוגיות (cookie),במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים, ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
 • בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

תנאי תוספי Chrome 

 • השירות באתר עשוי להציע תוסף Chrome שיכול לשנות את הגדרות ברירת המחדל של דף חדש בדפדפן Google Chrome שלך. על ידי בחירה להתקין תוסף זה, אתה מסכים לביצוע שינויים אלה.
 • ההתקנה של תוסף Chrome זה היא וולונטרית בלבד ואינה דרישה לשימוש בשירותים העיקריים שמסופקים על ידי מפעילת האתר. על ידי התקנת תוסף זה, אתה מאשר ומסכים שאתה האחראי הבלעדי להתקנתו ולשימוש בו.
 • המשתמש רשאי להסיר את ההתקנה של תוסף Chrome בכל נקודת זמן אם ברצונו להפסיק להשתמש בו או אם הוא אינו מעוניין עוד בשינוי הגדרות ברירת המחדל של הדף החדש שלו. תהליך הסרת התוסף נופל באחריות המשתמש בלבד, ומפעילת האתר לא תישא באחריות לכל קשיים שייתקלו במהלך תהליך ההסרה.
 • מפעילת האתר לא מציעה תמיכה טכנית להסרת ההתקנה של תוסף Chrome. אנו ממליצים לך להכיר את השלבים הדרושים להסרת ההתקנה של תוסף Chrome כפי שמתואר בתיעוד התמיכה של Google Chrome.
 • על ידי המשך השימוש בתוסף Chrome שלנו, אתה מאשר ומסכים לתנאים ולהגבלות האמורים לעיל. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מהתקנה או, אם כבר מותקן, הסר את התקנת התוסף באופן מיידי.

איכות ופונקציונליות של שירות Chat GPT API

 • איכות השירות: אנו מספקים את שירות Chat GPT עם ה-API ("שירות") על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שזמין". אנו שואפים לשמור על רמה גבוהה של איכות בשירות שלנו, אך איננו מתחייבים במונחים של דיוק, שלמות, נאותות או אמינות. על המשתמשים להיות מודעים לכך שהתפוקה המופקת מהשירות תלויה במידה רבה בקלט שהוא מקבל. אנו ממליצים לך לוודא שהקלט ברור ותמציתי כדי להניב את התוצאות הטובות ביותר האפשריות. עם זאת, איננו יכולים להבטיח שהשירות יענה על הדרישות או הציפיות הספציפיות שלך.
 • הפרעות בשירות: אנו נעשה מאמצים סבירים כדי לשמור על השירות פעיל. עם זאת, קשיים טכניים מסוימים, תחזוקה או בדיקות, או עדכונים הנדרשים כדי לשקף שינויים בחוקים ובדרישות הרגולטוריות הרלוונטיות, עלולים, מעת לעת, לגרום להפרעות זמניות. אנו נשתדל לתזמן תחזוקה ועדכונים במהלך שעות שימוש מועטות, אך איננו מתחייבים שהשירות יהיה ללא הפרעה או זמין בכל זמן או מיקום מסוים.
 • תלונות: בהסכמתך לתנאים והגבלות אלה, אתה מאשר ומסכים שלא תהיה לך זכות להגיש תלונות בנוגע לאיכות השירות או על הפרעות בשירות. אנו נעשה מאמצים סבירים לתקן כל פגמים או שגיאות בשירות בהקדם האפשרי, אך לא מבטיחים כי פגמים או שגיאות כאמור יתוקנו.
 • אחריות המשתמש: אתה מבין ומסכים כי השירות ניתן ככלי לסייע לך, וכי אתה האחראי הבלעדי לשימוש שאתה עושה בשירות ולכל תוצאה או מידע שאתה משיג ממנו. במקרה שהשירות מופרע, מתעכב או מוגבל בדרך אחרת, אתה מסכים להשתמש באמצעים חלופיים כדי להשיג את התוצאות המיועדות לך.

אחריות

 • מפעילת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בשירותים שהתקבלו ע"י עסקים המוצגים באתר.
 • מפעילת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי מפעילת האתר עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 • מפעילת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר, ו/או בצ'אט AI המוצג באתר.
 • בכל מקרה מפעילת האתר לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

פרסומות

 • האתר עשוי להציג פרסומות של צדדים שלישיים. הפרסומות עשויות להופיע בצורות שונות, כגון באנרים, טקסט, וידאו או מודעות חיפוש.
 • הפרסומות מוצגות באתר לכל המשתמשים, כולל משתמשים שרכשו חבילה בצ'אט AI.
 • הנהלת האתר אינה אחראית על תוכן הפרסומות או על השירותים או המוצרים המוצעים באמצעות הפרסומות.
 • המשתמש מאשר ומסכים כי הנהלת האתר רשאית להציג פרסומות באתר, וכי הוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הפרסומות.

פרסום תוכן ו/או עסקים

 • מובהר ומוצהר כי התוכן המוצג באתר עשוי להיות מקודם או תחת שיתוף פעולה עם מפרסם וכיוצא בזה.
 • פנייה לבקשת פרסום באתר תיעשה באמצעות טופס צרו קשר.
 • הסרת תוכן/מפרסם/עסק מהאתר נתונה לשיקול דעתה של הנהלת האתר בלבד.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין; הפרת תנאי מתנאי תקנון זה; מסירת פרטים שגויים במתכוון; ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו; כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

שינויים ותקלות

 • הנהלת האתר רשאית לבצע שינויים באתר, לרבות בתוכן, במבנה, בשירותים ובתכונות המוצעים באתר.
 • הנהלת האתר עושה ככל יכולתה על מנת לספק שירות תקין ורצוף באתר, אך היא אינה מתחייבת שהאתר יהיה זמין בכל עת או ששירותיו לא יופרעו.
 • הנהלת האתר רשאית להפסיק או להשהות את פעילות האתר, ללא הודעה מוקדמת, במקרים הבאים: תקלות טכניות או בעיות אחרות באתר, שינויים בחקיקה או ברגולציה רלוונטיים, וסיבות אחרות, כפי שייקבע על ידי הנהלת האתר.
 • במקרה של הפסקת השירות או השהייה בפעילות האתר, הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמשים כתוצאה מכך.

דין ושיפוט

 • בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלתה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

הבהרות

גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מלאה לתנאי השימוש. משתמשי האתר מצהירים ויודעים כי:

 • האתר והתוכן המופיע בו, אינם מייצגים באופן רשמי כל עסק/חברה/ארגון ו/או אחר, אשר מוצגים או מפורסמים בו, בדרך זו או אחרת.
 • האתר מציג למשתמשים מידע כללי ופרטי קשר של נותני שירותים. ייתכן כי חלק מהמידע המוצג באתר אינו עדכני או אינו נכון.
 • המידע המוצג באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי על ידי גורם מוסמך.
 • נותני שירותים המוצגים באתר רשאים להגיש בקשה לשינוי ו/או עדכון תכנים באתר. מפעילת האתר רשאית שלא לקבל את בקשות השינוי.
 • משתמשי האתר נדרשים להתעדכן במקורות המידע הרשמיים לאימות התוכן המוצג בו.
 • משתמשי האתר רשאים לעשות שימוש במידע המוצג בו. מפעילת האתר רשאית להוסיף או להסיר תכנים ללא כל התראה מראש.
 • המידע והשירותים המוצגים באתר אינו מהווה התחייבות למתן שירות מצד מפעילת האתר.
 • המידע והשירותים המוצגים באתר כוללים קישורים לאתרים צד שלישי. כל מידע או שירות המוצג באתרים אלה אינו מהווה שירות מטעם מפעילת האתר. מובהר ומוצהר כי מפעילת האתר אינה אחראית לשימוש בתוכן או קבלת שירות המוצג או מוצע באתרים צד שלישי.
 • מפעילת האתר אינה אחראית או מתחייבת לגבי דיוקם או נכונותם של התכנים המוצגים באתר, לרבות מידע מקצועי, מאגרי מידע, חוות דעת, המלצות, פרטי קשר כלליים, פרטי קשר של נותני שירותים וכיוצא בזה.
 • מפעילת האתר רשאית לבצע עדכונים באתר לפי שיקול דעתה, לרבות שינויים מהותיים במידע, הסרת תכנים, הסרת נותני שירותים, עדכון המידע וכיוצא בזה.
 • מפעילת האתר אינה אחראית על כל קשר או העברת פרטים ומידע בין גולשי האתר לבין אנשי הקשר ו/או נותני השירותים המוצגים בו, בין אם באתר ובין אם באתרים צד שלישי.
 • מפעילת האתר אינה אחראית על השימוש במידע המוצג בו. כל הסתמכות של משתמשי האתר על התוכן המוצג בו, לרבות פרטי קשר, המלצות, חוות דעת, הנה באחריות המשתמשים בלבד.
 • מפעילת האתר אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לאחד או לכל הבאים: נזק כלכלי, נזק נפשי ו/או אחר, אי נוחות, עוגמת נפש, אובדן וכיוצא בזה, באופן ישיר או עקיף, אשר ייגרמו או עשויים לגרום למשתמש או לרכושו או לכל צד שלישי או לרכושו בעקבות שימוש בתוכן, במידע ו/או על ידי הורדת תכנים מהאתר, או שימוש בכלים המוצגים באתר.
 • מפעילת האתר אינה אחראית לאובדן מידע/מחיקת מידע/תקלות אחסון וכיוצא בזה.
 • מפעילת האתר אינה אחראית לתקשורת בין משתמשי האתר, אתרים צד שלישי, אנשי קשר המוצגים בו ונותני שירותים המוצעים באתר.
 • גלישה ושימוש באתר מותנים באישור קריאה והסכמה לתנאי השימוש ותקנון האתר.

יצירת קשר

עדכון אחרון: מרץ 2024