ChatGPT Israel – צ'אט GPT בעברית
ChatGPT

חברת OpenAI מצטרפת למאבק ליצירת תוכן AI בטוח

בזירה הדיגיטלית המתפתחת במהירות, פריצות הדרך בבינה המלאכותית (AI) מציעות הזדמנויות מדהימות אך גם סכנות משמעותיות. כפי שטכנולוגיות AI גנרטיביות כמו ChatGPT הופכות ליותר ויותר מתקדמות, חשוב להבטיח שהן אינן מהוות איום על שלומם ובטיחותם של ילדים. לאור זאת, OpenAI וחברות מובילות אחרות נרתמו למאמץ משותף כדי לאמץ עקרונות "עיצוב בטוח" ולמנוע ניצול לרעה של טכנולוגיות AI לצורך יצירה והפצה של תוכן פוגעני.

חברת OpenAI מצטרפת למאבק ליצירת תוכן AI בטוח

טכנולוגיה בעידן החדש: יתרונות וסכנות

בעולם הטכנולוגי המתקדם של ימינו, הבינה המלאכותית (AI) הפכה לכוח מרכזי המשפיע על כל תחום בחיינו. פלטפורמות כמו ChatGPT של OpenAI ו-DALL-E מציעות יכולות מדהימות של יצירת תוכן, פתרון בעיות ועוד. עם זאת, יש להביא בחשבון את הסכנות הפוטנציאליות של טכנולוגיה מתקדמת זו, במיוחד כאשר מדובר בהגנה על ילדים.

חשיבות הגנת הילדים בעידן הדיגיטלי

עם התפתחות הטכנולוגיה, החשיפה של ילדים לתוכן פוגעני גדלה באופן משמעותי. סכנות רבות נגד קטינים, הפצת תמונות לא ראויות וחומרים פוגעניים אחרים מאיימות על שלומם הנפשי והפיזי של ילדים ברחבי העולם. לכן, חשוב שחברות מובילות כמו OpenAI יפעלו למען הגנת הילדים ויאמצו עקרונות של "עיצוב בטוח" (Safety by Design) בפיתוח טכנולוגיות AI.

שותפות עם ארגונים מובילים למען הגנת ילדים

OpenAI הצטרפה לשותפות עם ארגונים מובילים כמו Thorn, All Tech Is Human, Amazon, Anthropic, Google, Microsoft ועוד במטרה למנוע ניצול לרעה של טכנולוגיות AI גנרטיביות לצורך פגיעה בילדים. במסגרת היוזמה, החברות מתחייבות ליישם אמצעים איתנים להגנת ילדים בפיתוח, הפצה ותחזוקה של טכנולוגיות AI גנרטיביות, כפי שמנוסח בעקרונות "עיצוב בטוח".

עקרונות "עיצוב בטוח" של OpenAI להגנת ילדים

על פי העדכון באתר OpenAI, החברה מתכוונת ליישם את עקרונות "עיצוב בטוח" בשלבים הבאים:

 • פיתוח: לפתח, לבנות ולאמן מודלים של AI גנרטיבית תוך התייחסות מראש לסיכונים להגנת ילדים.
  • איסוף אחראי של נתוני אימון, גילוי והרחקת חומרים פוגעניים כנגד ילדים, והעברת כל חומר מאומת לרשויות הנוגעות בדבר.
  • שילוב אסטרטגיות של בדיקת עמידות באופן חוזר בתהליך הפיתוח.
  • יישום פתרונות להתמודדות עם ניצול לרעה אפשרי.
 • הפצה: לשחרר ולהפיץ מודלים של AI גנרטיבית לאחר שאומנו והוערכו מבחינת בטיחות לילדים, תוך אספקת הגנות לאורך כל התהליך.
  • להיאבק בתוכן ובהתנהגויות פוגעניים, להגיב עליהן, ולשלב אמצעי מניעה.
  • לעודד מפתחים לפעול בהתאם לעקרונות "עיצוב בטוח".
 • תחזוקה: לשמר את בטיחות המודל והפלטפורמה על ידי המשך הבנה וטיפול בסיכונים להגנת ילדים.
  • מחויבות להסרת חומרי פוגעניים חדשים שנוצרו על ידי גורמים עוינים מהפלטפורמה.
  • השקעה במחקר ופתרונות טכנולוגיים עתידיים.
  • להילחם בחומרי פוגעניים ובניצול של ילדים באמצעות הפלטפורמה.

שקיפות וקידום המאבק להגנת ילדים

המחויבות הזו מסמנת צעד חשוב במניעת ניצול לרעה של טכנולוגיות AI ליצירה או הפצה של תוכן פוגעני. כחלק מקבוצת העבודה, החברות גם הסכימו לשחרר עדכונים על התקדמותן מדי שנה. שקיפות וקידום המאבק להגנת ילדים הם חיוניים להתמודדות עם האתגרים שמציבה הטכנולוגיה המתקדמת.

צ'לסי קרלסון, ממונה על הגנת ילדים בחברת OpenAI, אמרה: "אנחנו דואגים עמוקות לבטיחות ולשימוש אחראי בכלים שלנו, ולכן בנינו אמצעי בקרה וביטחון חזקים ב-ChatGPT ובכלי DALL-E. אנחנו מחויבים לעבוד לצד Thorn, All Tech is Human והקהילה הטכנולוגית הרחבה כדי לקיים את עקרונות 'עיצוב בטוח' וכדי להמשיך את עבודתנו במזעור הנזקים הפוטנציאליים לילדים."

חזון לעתיד בטוח לטכנולוגיית בינה מלאכותית

יוזמה זו של OpenAI ושותפיה משקפת את החזון של חברת הבינה המלאכותית לעתיד בו טכנולוגיות AI מתקדמות ישמשו לטובת האנושות בצורה בטוחה ואחראית. בעוד שיכולות הבינה המלאכותית ממשיכות להתפתח, חשוב שהקהילה הטכנולוגית תפעל בשיתוף פעולה עם ארגוני הגנת ילדים וממשלות כדי להבטיח הגנה מרבית לילדים מפני סכנות וירטואליות ודיגיטליות.

דרך אימוץ העקרונות של "עיצוב בטוח" והמחויבות למאבק נגד ניצול לרעה של טכנולוגיות AI, חברות כמו OpenAI מובילות את הדרך לעתיד בטוח יותר לילדים בעידן הדיגיטלי. יחד, באמצעות שקיפות, מחקר וחדשנות, ניתן להגן על הדור הבא ולאפשר להם ליהנות מיתרונות הטכנולוגיה המתקדמת תוך צמצום הסיכונים וההשלכות השליליות.