ChatGPT Israel – צ'אט GPT בעברית
ChatGPT

מה זה פרומפט (Prompt)?

מה זה פרומפט (Prompt)?

בהקשר של בינה מלאכותית, הנחיה (או Prompt באנגלית) מתייחסת לקלט או שאילתה ספציפיים שסופקו למודל AI כדי להנחות אותו באיזו משימה או מידע נדרשים. הנחיות פועלות כהנחיות המנחות את התנהגותו ותפוקתו של המודל. לדוגמה, בעת שימוש במודל שפה, הנחיה יכולה להיות משפט או שאלה שמתחילים תגובה קוהרנטית מהמודל. זהו היבט בסיסי של אינטראקציה עם מערכות AI, שכן הוא מגדיר את ההקשר וההיקף של הפלט שנוצר.

ההנחיות הן מכריעות בכוונון עדין של מודלים של AI עבור יישומים ספציפיים. הם עוזרים להתאים אישית את התגובות של המודל ולהתאים אותן לציפיות המשתמש. בעת תכנון הנחיות, בהירות ודיוק חיוניים כדי להבטיח שמערכת הבינה המלאכותית תייצר את התוצאות המיועדות. יצירת הנחיות אפקטיביות דורשת הבנה של יכולות ומגבלות המודל, כמו גם את התוצאה הרצויה. ככל שטכנולוגיות הבינה המלאכותית ממשיכות להתקדם, חידוד עיצוב מהיר הופך לאסטרטגיית מפתח לאופטימיזציה של אינטראקציות בין בני אדם למכונות.