ChatGPT Israel – צ'אט GPT בעברית
ChatGPT

מה זה Neural network?

מה זה Neural network?

רשת עצבית (Neural network), המכונה לעתים קרובות רשת עצבית מלאכותית (ANN), היא מודל חישובי בהשראת המבנה וההיבטים התפקודיים של רשתות עצבים ביולוגיות המצויות במוח האנושי. רשת עצבית, הכוללת צמתים מחוברים או "נוירונים", מעבדת מידע על ידי העברת אותות בין הצמתים הללו. לכל חיבור בין צמתים יש משקל משויך, אשר מותאם במהלך האימון כדי למזער את ההבדל בין התפוקה החזויה לערכי היעד בפועל.

רשתות עצביות הן הבסיס ליישומי בינה מלאכותית מודרניים רבים, במיוחד בתחום הלמידה העמוקה. הארכיטקטורה שלהם מאפשרת להם לזהות דפוסים ולקבל החלטות על סמך נתוני הקלט שהם מקבלים. עם הזמן, ככל שמעובדים יותר נתונים ומשקולות החיבורים עוברים אופטימיזציה, ביצועי הרשת משתפרים, ומאפשרים לה לבצע תחזיות או סיווגים מדויקים יותר. יכולת הסתגלות זו הופכת רשתות עצביות לכלי רב עוצמה למשימות החל מזיהוי תמונה ועד לעיבוד שפה טבעית.