ChatGPT Israel – צ'אט GPT בעברית
ChatGPT

מה זה Natural language understanding (NLU)?

מה זה Natural language understanding (NLU)?

הבנת שפה טבעית – Natural language understanding (NLU), הוא תת-תחום של בינה מלאכותית המתמקד ביכולת של מכונות להבין ולפרש את השפה האנושית בצורה משמעותית. שלא כמו עיבוד או ניתוח גרידא של שפה, NLU מתעמק בהבנה עמוקה יותר, במטרה לפענח ניואנסים, סנטימנטים, כוונות והיבטים מרומזים אחרים של השפה. הוא מבקש לאפשר למכונות לפרש הוראות שניתנו בשפה טבעית, להבחין בהקשר וליצור תגובות דמויות אנושיות.

NLU הוא מרכיב קריטי של יישומים רבים המופעלים על ידי בינה מלאכותית המקיימים אינטראקציה עם משתמשים, כגון צ'אטבוטים, עוזרים קוליים ומערכות המלצות. על ידי מינוף NLU, מערכות אלו יכולות להבין בקשות משתמשים המוצהרות באופנים מגוונים ולהציע תגובות או פעולות רלוונטיות ומודעות להקשר. טכניקות המעורבות ב-NLU כוללות בין היתר ניתוח סמנטי, ניתוח סנטימנטים וזיהוי ישויות. ככל שטכנולוגיות ה-NLU מתקדמות, הפער בין התקשורת האנושית למכונה מצטמצם, וסוללת את הדרך לאינטראקציות אינטואיטיביות וחכמות יותר.