ChatGPT Israel – צ'אט GPT בעברית
ChatGPT

מה זה Machine translation?

מה זה Machine translation?

תרגום מכונה הוא תת-תחום של בינה מלאכותית ועיבוד שפה טבעית המתמקד בפיתוח מערכות ואלגוריתמים המסוגלים לתרגם אוטומטית טקסט או דיבור משפה אחת לאחרת. המטרה של תרגום מכונה היא לאפשר תקשורת יעילה וחילופי מידע על פני מחסומי שפה ללא צורך במתרגמים אנושיים. זה כרוך בשימוש באלגוריתמים מתקדמים, מודלים לשוניים וטכניקות סטטיסטיות לעיבוד ויצירת תרגומים הלוכדים במדויק את המשמעות וההקשר של התוכן המקורי.

מערכות תרגום מכונה משתנות במורכבות ובגישות. תרגום מכונה מבוסס כללים כולל יצירת כללים לשוניים למיפוי מילים וביטויים משפה אחת לאחרת. תרגום מכונה סטטיסטי משתמש בקורפוסים דו-לשוניים גדולים כדי ללמוד באופן סטטיסטי דפוסים ויחסים בין שפות. תרגום מכונה עצבית, גישה עדכנית וחזקה יותר, משתמשת ברשתות עצביות של למידה עמוקה לעיבוד ויצירת תרגומים, תוך השגת תוצאות טבעיות ומדויקות יותר מבחינה הקשרית.