ChatGPT Israel – צ'אט GPT בעברית
ChatGPT

מה זה Label?

מה זה Label?

בהקשר של למידת מכונה ואינטליגנציה מלאכותית, תווית (Label) מתייחסת ל"תשובה" או "תוצאה" עבור נקודת נתונים נתונה. בעיקרו של דבר, זו התוצאה שמנסה לחזות או לסווג. לדוגמה, בלמידה מפוקחת, שבה האלגוריתם מאומן על קבוצה של דוגמאות נתונים בשילוב עם הפלט הנכון, ערכי הפלט שסופקו ידועים בתור תוויות.

התהליך של שיוך נקודות נתונים עם תוויות מכונה תיוג. תיוג מדויק הוא קריטי ללמידה מפוקחת שכן מודלים מסתמכים על נתונים אלה כדי ללמוד ולבצע תחזיות. בתרחישים רבים בעולם האמיתי, נדרש תיוג ידני על ידי מומחים, במיוחד כאשר הנתונים מורכבים או דורשים ידע ספציפי לתחום. זה הופך את תהליך התיוג לאינטנסיבי במשאבים, ומניע את המרדף אחר טכניקות תיוג אוטומטיות או חצי אוטומטיות ב-AI.