ChatGPT Israel – צ'אט GPT בעברית
ChatGPT

מה זה Entity extraction?

מה זה Entity extraction?

מיצוי ישויות (Entity extraction), המכונה לעתים קרובות בשם זיהוי ישות (NER), הוא תת-תהליך בתחום עיבוד השפה הטבעית (NLP) שמסווג ישויות בשם הנוכחות בטקסט לקטגוריות מוגדרות מראש. קטגוריות אלו יכולות לכלול שמות של אנשים, ארגונים, מיקומים, תאריכים, מוצרים ושמות עצם רלוונטיים אחרים. המטרה העיקרית של טכניקה זו היא לזהות ולסווג מידע מפתח מתוך כמויות עצומות של טקסט לא מובנה, מה שמקל על הארגון והניתוח.

בתחום הבינה המלאכותית, מיצוי ישויות הוא חיוני למשימות כמו אחזור מידע, סיכום תוכן ובניית גרפי ידע. לדוגמה, במשוב של לקוחות, זיהוי ישויות כמו שמות מוצרים ומאפיינים משויכים יכול לספק תובנות ממוקדות. ככל שמודלים של למידת מכונה ממשיכים להתפתח, הדיוק והיעילות של כלי חילוץ ישויות היו עדים לשיפורים משמעותיים, תוך שהם ממלאים תפקיד מהותי בהפיכת נתונים טקסטואליים גולמיים לתובנות ניתנות לפעולה.