ChatGPT Israel – צ'אט GPT בעברית
ChatGPT

מה זה Backward chaining?

מה זה Backward chaining?

שרשור לאחור הוא שיטה המשמשת בבינה מלאכותית, במיוחד במערכות מומחים מבוססות כללים ותכנות לוגי, כדי להסיק מסקנות ממערכת נתונה של עובדות וכללים. התהליך מתחיל עם מטרה, השערה או מסקנה ספציפיים ועובד לאחור כדי לזהות אילו עובדות או הנחות יסוד תומכות במטרה זו. המערכת שואלת ללא הרף את השאלה "למה?" מחפש למצוא את התנאים שעשויים להוביל לתוצאה הרצויה. אם התנאים הללו מתקיימים, המערכת תסתכל אחורה יותר כדי למצוא את הסיבות לקיומם של תנאים אלה, תחזור על התהליך עד שתגיע לעובדות ידועות או שהמערכת לא תוכל להסיק את המטרה.

בניגוד לשרשור קדימה, שמתחיל בעובדות ידועות ומחיל כללים כדי להסיק עובדות או מסקנות חדשות, השרשור לאחור הוא יותר מונע מטרה. הוא נפוץ בשימוש ביישומי אבחון, כגון אבחון רפואי, כאשר המטרה היא לברר את הגורמים לתסמין או מצב מסוים. מכיוון ששרשור לאחור מתחיל בהשערה ומחפש ראיות לאישוש או להפריכה, זה יעיל במיוחד כאשר יש הרבה עובדות אפשריות לשקול, אך רק מעטות רלוונטיות למטרה או להשערה הספציפית שעל הפרק.