ChatGPT Israel – צ'אט GPT בעברית
ChatGPT

בישאעפא: טעות הקלדה נפוצה באינטרנט

בישאעפא טעות הקלדה נפוצה באינטרנט

בחודשים האחרונים, ניתן לראות יותר ויותר את המונח "בישאעפא" בשימוש ברשתות החברתיות ובפורומים אינטרנטיים.

המונח, שנראה כמו שילוב של המילים "בישא" ו"עפא", מתייחס לכאורה למודל שפה גדול בשם Chat GPT.

אולם, למעשה, מדובר בטעות הקלדה נפוצה של המונח "ChatGPT". האותיות "ה" ו"ט" דומות מאוד בכתב עברי, ולכן לא פעם הן מעורבבות זו בזו.

המונח "בישאעפא" החל להופיע לראשונה באינטרנט בשנת 2023.

באותה שנה, ChatGPT, מודל שפה גדול שפותח על ידי OpenAI, הפך לפופולרי מאוד ברחבי העולם. גולשים רבים החלו להשתמש במודל כדי ליצור טקסטים, תרגומים, קוד ויצירות אמנות.

עם הפופולריות הגוברת של ChatGPT, גם מספר הטעויות בהקלדת המונח גדל. בתחילה, הטעות הייתה נפוצה בעיקר בקרב דוברי עברית שאינם כותבים אותה באופן קבוע.

עם הזמן, הטעות החלה להופיע גם בקרב דוברי עברית ילידיים.

כיום, המונח "בישאעפא" נפוץ כל כך, עד שחלק מהגולשים אף אינם מודעים לכך שמדובר בטעות. הם פשוט מניחים שמדובר במונח חדש, שעדיין אינו מוכר לרבים.

אם אתם רואים את המונח "בישאעפא" באינטרנט, זכרו שמדובר בטעות הקלדה של המונח "ChatGPT".