ChatGPT Israel – צ'אט GPT בעברית
ChatGPT

איך מורידים ChatGPT למחשב?

ניתן להוריד את ChatGPT למחשב בתהליך יחסית פשוט שאינו מצריך ידע מקדים. קראו את המדריך המקיף שלנו להורדה במספר אפשרויות.
איך מורידים ChatGPT למחשב

שירות ChatGPT זמין כשירות מבוסס ענן או כמודלים מקומיים שניתן להוריד למחשב.

הורדה של ChatGPT כמודל מקומי

כדי להוריד את ChatGPT כמודלים מקומיים, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. היכנסו לאתר האינטרנט של OpenAI והורידו את המודלים המתאימים למערכת ההפעלה שלכם.
2. לאחר ההורדה, decompress את הקובץ הארוז.
3. העתיקו את תיקיית המודלים למיקום מועדף במחשב שלכם.

הורדת ChatGPT ל-Windows

כדי להוריד את ChatGPT ל-Windows, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. היכנסו לאתר האינטרנט של OpenAI והורידו את קובץ ה-zip של המודלים עבור Windows.
2. לאחר ההורדה, לחצו לחיצה ימנית על קובץ ה-zip ובחרו באפשרות "Extract all".
3. בחרו תיקיה למיקום של המודלים המפורקים.

הורדת ChatGPT ל-macOS

כדי להוריד את ChatGPT ל-macOS, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. היכנסו לאתר האינטרנט של OpenAI והורידו את קובץ ה-zip של המודלים עבור macOS.
2. לאחר ההורדה, לחצו לחיצה ימנית על קובץ ה-zip ובחרו באפשרות "Unzip".
3. בחרו תיקיה למיקום של המודלים המפורקים.

הורדת ChatGPT ל-Linux

כדי להוריד את ChatGPT ל-Linux, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. היכנסו לאתר האינטרנט של OpenAI והורידו את קובץ ה-tar.gz של המודלים עבור Linux.
2. לאחר ההורדה, לחצו פעמיים על קובץ ה-tar.gz כדי לפתוח אותו.
3. לחצו לחיצה ימנית על תיקיית המודלים המפורקים ובחרו באפשרות "Extract here".

איךל הפעיל את ChatGPT לאחר הורדה כמודל?

לאחר הורדת המודלים, תוכלו להפעיל את ChatGPT באמצעות ממשק שורת פקודה או באמצעות ספרייה של צד שלישי.

הפעלת ChatGPT באמצעות שורת פקודה

כדי להפעיל את ChatGPT באמצעות שורת פקודה, יש להשתמש בפקודה הבאה:

python -m transformers.models.chatGPT.run

הפעלת ChatGPT באמצעות ספרייה של צד שלישי

ישנן מספר ספריות של צד שלישי שיכולות לשמש להפעלת ChatGPT. אחת הספריות הפופולריות ביותר היא

transformers: https://huggingface.co/transformers.

כדי להשתמש בספרייה זו, יש להוסיף את הספרייה למסלול ה-Python שלכם ולטעון את המודל באמצעות הפקודה הבאה:

from transformers import ChatGPT

model = ChatGPT.from_pretrained("openai/chatGPT")

לאחר טעינת המודל, תוכלו להשתמש בו כדי לייצר טקסט, לתרגם שפות, לכתוב סוגים שונים של תוכן יצירתי ולענות על שאלות בצורה אינפורמטיבית.

סיכום

הורדת ChatGPT למחשב היא תהליך פשוט יחסית. לאחר הורדת המודלים, תוכלו להפעיל את ChatGPT באמצעות שורת פקודה או באמצעות ספרייה של צד שלישי.