ChatGPT Israel – צ'אט GPT בעברית
ChatGPT

האם אפשר לזהות את התוכן של ChatGPT?

האם תוכלו לזהות טקסט שנוצר על ידי בינה מלאכותית? לדעתנו זאת עדיין לא משימה בלתי אפשרית. אם מדובר בטקסט שהועתק ישירות מהצ'אט, כנראה שתוכלו לזהות אותו. קראו על 3 שיטות פשוטות לבדיקה.
האם אפשר לזהות את התוכן של ChatGPT

האם אפשר לזהות את התוכן של ChatGPT?

כן, ניתן לזהות את התוכן של ChatGPT בעברית ובכלל, אך זה עשוי להיות קשה עבור בני אדם ואפילו עבור כלים שפותחו למטרה זו.

היכולת של ChatGPT ליצור טקסט באיכות אנושית הובילה לשאלה ולצורך להבין – האם ניתן יהיה לזהות את התוכן שלו ככזה שנוצר על ידי בינה מלאכותית.

איך נזהה תוכן שנוצר על ידי צ'אט GPT?

ישנן מספר שיטות שניתן להשתמש בהן לזיהוי תוכן של ChatGPT.

1. בדיקת שגיאות ידנית

אחת הבדיקות המהירות שאפשר לבצע היא לחפש שגיאות כתיב או דקדוק. ChatGPT עדיין לא מושלם, וייתכן שיכיל שגיאות אלו, בוודאי שבשפה העברית.

2. איתור תבניות שחוזרות על עצמן

שיטה נוספת ומורכבת יותר לעין אנושית, היא לבדוק אם ישנן תבניות שחוזרות על עצמן.

ChatGPT מאומן על מערך נתונים גדול מאוד, כך שהוא עשוי לייצר טקסטים עם תבניות קבועות שחוזרות על עצמן.

אם לא נעשו שינויים לטקסט, כאלה שכותב תוכן מבצע, יהיה יחסית קל להבחין בתבניות אלה.

3. שימוש בכלי בינה מלאכותית שנועדו לבדיקה זו

שיטה שלישית היא להשתמש במודלים של עיבוד שפה טבעית (NLP) כדי לזהות מאפיינים ספציפיים של טקסט שנוצר על ידי בינה מלאכותית.

לדוגמה, מחקרים הראו שמודלי NLP יכולים לזהות את התוכן של ChatGPT על סמך השימוש שלו במילים ספציפיות, מבנה המשפט ומאפיינים אחרים של השפה.

לסיכום

למרות שהטכנולוגיה ממשיכה להשתפר והיכולות של הצ'אט גבוהות מאוד, עדיין ניתן להבחין בטקסט פשוט שנוצר באמצעות בינה מלאכותית.

שימו לב כי כאשר מדובר בטקסט שעבר שינויים משמעותיים ועריכות של כותבי תוכן, כנראה שיהיה קשה עד בלתי אפשרי לזהות זאת.