ChatGPT Israel – צ'אט GPT בעברית
ChatGPT

CriticGPT: כלי חדשני לשיפור הדיוק של מודלים לשוניים מבית OpenAI

בעולם הטכנולוגיה, כל יום מביא עמו חידושים והתקדמות, אך הפרסום האחרון של OpenAI מה-27 ביוני 2024 מציג את CriticGPT, כלי שמביא עמו שינוי מהותי באופן שבו אנו מתייחסים לדיוק והאמינות של מודלים לשוניים כמו ChatGPT.
CriticGPT כלי חדשני לשיפור הדיוק של מודלים לשוניים מבית OpenAI

מה זה CriticGPT?

CriticGPT הוא מודל שנבנה על בסיס GPT-4, והייעוד שלו הוא לבקר את התגובות שמייצר ChatGPT. המטרה היא לסייע למדריכים אנושיים לזהות ולתקן טעויות שנעשות במהלך התהליך של Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), שמשמעותו למידה מחוזקת ממשוב אנושי. RLHF הוא תהליך שבו מדריכים אנושיים מעריכים ומשווים תגובות שונות של המודל כדי להדריך את הלמידה שלו.

עם ההתקדמות ביכולת ההיגיון והתנהגות המודלים, הדיוק של Chat GPT עולה, אך כך גם היכולת שלו לבצע טעויות עדינות יותר, מה שמקשה על המדריכים האנושיים לזהות אותן. כאן נכנס לתמונה CriticGPT, שנועד להאיר את האי-דיוקים בתשובות המודל ולסייע למדריכים האנושיים במשימתם המורכבת.

איך זה עובד?

CriticGPT אומן בדיוק כמו ChatGPT, אך עם דגש על זיהוי ותיקון טעויות. המודל נחשף למספר רב של קלטים עם טעויות שהוכנסו ידנית על ידי המדריכים, ולאחר מכן היה עליו לבקר את הקוד. מדריכים אנושיים השוו בין ביקורות שונות של המודל על מנת להעריך האם הוא זיהה את הטעויות שהוכנסו.

התוצאות היו מרשימות: במבחנים נמצא כי כאשר מדריכים קיבלו סיוע מ-CriticGPT, הם הצליחו לזהות ולתקן טעויות בצורה טובה יותר ב-60% מהמקרים לעומת מדריכים שפעלו ללא סיוע. בנוסף, הביקורות שנכתבו בשיתוף עם CriticGPT היו מקיפות יותר והכילו פחות "הזיות" – כלומר, פחות טעויות שזוהו בטעות על ידי המודל.

יתרונות ושימושים

CriticGPT מסייע למדריכים לכתוב ביקורות מקיפות ומדויקות יותר, מה שמוביל לשיפור באיכות המשוב שניתן למודלים לשוניים. היכולת לזהות טעויות בצורה מדויקת יותר משמעותית במיוחד ככל שהמודלים הופכים למורכבים ובעלי ידע רב יותר מהאנשים שמדריכים אותם. בנוסף, השימוש ב-CriticGPT מאפשר למדריכים להימנע מהתמקדות בתלונות קטנות ולא מועילות, ומקטין את הסיכון להחמצת בעיות מהותיות.

מגבלות וצעדים עתידיים

למרות ההישגים המרשימים, ל-CriticGPT יש עדיין מגבלות. המודל אומן על תגובות קצרות יחסית, ויש צורך לפתח שיטות שיסייעו למדריכים להתמודד עם משימות מורכבות וארוכות יותר. בנוסף, עדיין קיימת תופעת ההזיות, שבהן המודל או המדריך האנושי מזהים בטעות בעיות שאינן קיימות.

השלב הבא הוא להמשיך לפתח את CriticGPT ולהתאים אותו למשימות מורכבות יותר. המטרה היא לספק למדריכים כלים מתקדמים יותר לשיפור הלמידה הממוחשבת ולהבטיח שהמודלים לשוניים ימשיכו להיות מדויקים ואמינים ככל האפשר.

לסיכום

CriticGPT מביא עמו הבטחה גדולה לשיפור התהליך של למידה מחוזקת ממשוב אנושי. בעזרתו, המדריכים האנושיים יכולים לזהות טעויות בצורה יעילה ומדויקת יותר, מה שמוביל לשיפור כלל המערכת והמודלים הלשוניים. עם פיתוחים נוספים ויישום רחב יותר, ניתן לצפות ש-CriticGPT יהפוך לכלי בלתי נפרד מתהליך ההדרכה והלמידה של מודלים כמו ChatGPT.